Unutarnje pregradne staklene stijene

Unutarnje pregradne stijene mogu se izvesti fiksne ili se u njih mogu ubaciti i vrata, klizna, zaokretna ili mimokretna. Moguća je i izvedba sa kontrolom prolaza putem tastera ili čip kartice. Za fiksne stijene bez vrata koristi se lamistal 5.1.5 (10mm) i to u prozirnoj varijanti ili opal (folija koja veže dva stakla može biti ili prozirna ili mutno bijela odnosno kroz staklo se dobija dojam opala). Naravno, moguće je i ispjeskariti ili kompletnu stijenu ili samo po sredini npr. crte ili uzorci ili logo. Moguće je ispjeskariti i grafiku preko cijele stijene.
Kod pregradnih stijena s vratima, a to su najčešće ulazi u kancelarije ili ako se radi o privatnom objektu tada je to ulaz u sobu ili drugu etažu, uglavnom tada se obavezno koristi kaljeno staklo. I to zbog toga što se staklo mra obraditi, bušiti i urezivati kako bi se mogli namontirati okovi. Ako bi staklo bilo sirovo ili laminirano, ili bi puklo prilikom montaže a ako ne onda nakon nekog vremena. 
Kaljeno staklo se također može izvesti u prozirnoj varijanti ili satinirano (kao i pjeskareno ali otpornije na čiščenje i održavanje), ili u boji. Isto se može ispjeskariti grafika ili logo. Moguča je i varijanta s polupropusnim staklom gdje se vidi samo kroz jednu stranu. Uglavnom se ugrađuje kao čisto staklo bez ikakvih okvira, jer se time pridonosi njegovom atraktivnom dizajnu, ali moguča je i varijanta sa alu okvirom kompletno obučeno ili samo fiksni dio a vrata bez okvira (pritom se na dovratnik ugrađuje guma koja brtvi vrata).